Privacy Policy

Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne. Všetky osobné údaje získané počas vašej návšetvy na našich stránkach sú spracovávané v súlade so zákonom č.  122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Dobrovoľným vyplnením vaších osobných údajov nám dávate súhlas s ich spracovaním podľa vyššie spomenutého zákona o ochrane osobných údajov.

 1. Základné ustanovenia
 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je NewKulture s.r.o. IČO: 52055230, DIČ: 2120881895 so sídlom Čínska 23, Košice, 04013 (ďalej len: “správca”).
 2. Kontaktné údaje správcu sú: 
  • NewKulture s.r.o., IČO: 52055230, DIČ: 2120881895
  • adresa: Čínska 23, Košice, 04013
  • email: info@cryformercy.eu
  • telefón: +421 950 278 656

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobné podľa nariadenia o osobných údajov GDPR.

Iné osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre a ankety. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, email, telefónne číslo, bydlisko, užívateľské meno na Instagrame, heslo od učtu na Instagrame, IP adresa.

Ak máte záujem zistiť, aké konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by aj napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich s vašou spoluprácou opravíme.

V prípade, že sa Spotrebiteľ rozhodne odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov má právo “byť zabudnutá”, t.z. všetky informácie nazbierané o danej osobe budú na trvalo odstránené.

Všetky údaje, ktoré uchovávame sú bezprostredne dôležité na sprostredkovanie kvalitných služieb, ktoré ponúkame.

Cookies

Týmto informujeme Užívatel’a, že spracovávame súbory cookies Užívatel’a, vrátane trvalých súborov cookies a Užívatel’ s týmto vyslovuje svoj súhlas. Súhlas podl’a Obchodných Podmienok je udelený na dobu 15 rokov.  Prevádzkovatel’ spracováva súbory cookies Užívatel’a k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti.

Prevádzkovatel’ Informácie o tom, ako E-shop Užívatel’ nepoužíva a nezdiel’a so žiadnymi tretími stranami, výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, súhlasili s úchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Na čo vaše informácie používame?

Informácie nazbierané počas vašej návštevy môžu byť spracované a použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

 1. Personalizovanie ponuky – prispôsobovanie našej ponuky vašim individuálnym potrebám
 2. Zlepšenie web stránky – optimalizácia webu tak, aby sa vám používal čo najjednoduhšie a najpríjemnejšie.
 3. Vylepšenie zákazníckej podpory – vami poskytnuté informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby.
 4. Na spracovanie transakcií – vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nidky predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií a doručenie tovaru.
 5. Na spracovanie výsledkov sútaží, promoakcií, ankiet a pod.
 6. Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej objednávky. Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácie o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, atď.
 7. Na odosielanie správ – Používateľské meno na Instagrame, ktoré ste zadali pri vypĺňaní objednávky môže byť použité na odosielane personalizovaných reklám, správ alebo dostazníkov určené na zlepšenie našich služieb.

Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania emailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v emaily.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, súhlasili s úchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

Doba uchovávania vašich osobných údajov:

 1. Správca uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie …. rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke. Prevádzkovateľ nieje povinný osobitne informovať Sprostredkovateľa o uskutočnených zmenách.

Tieto podmienky sú platné od 1.1.2021.

CryforMercy is international streetfashion brand based in Slovakia. Become a part of the movement today!
Contact Us
You don't have permission to register